Non-Profit

Een professioneel verslag biedt objectiviteit. De notulist kent zijn rol als onafhankelijk waarnemer en geeft de verschillende invalshoeken en standpunten evenwichtig weer.

Onze klanten

Notuleerservice Nederland verzorgt de verslaglegging voor zorginstellingen, culturele instellingen, welzijnsorganisaties, branche- en beroepsverenigingen, woningcorporaties en tal van andere verenigingen en stichtingen. Onze notulisten deden al succesvol verslag van onder andere:

  • gespreksreeksen
  • besprekingen¬†van samenwerkende organisaties
  • klankbordgroepen
  • bestuursvergaderingen

Waarom Notuleerservice Nederland?

Bij het koppelen van een notulist aan uw organisatie kijken we altijd naar de kennisgebieden waarin de notulist thuis is. Notuleerservice Nederland heeft een landelijk netwerk van notulisten en daarbinnen is een breed spectrum van kennis vertegenwoordigd. Hierdoor kunnen we ook inhoudelijk complexe besprekingen adequaat notuleren.

Meer weten of direct een notulist inhuren?

Neem contact met ons op via 010 789 09 80 of service@notuleerservice.nl.
Of vraag direct een offerte aan:

Offerte aanvragen