Uitgebreid samenvattend verslag

Een uitgebreid samenvattend verslag geeft inzicht in het proces van de bespreking.

In een uitgebreid samenvattend verslag vindt u niet alleen de onderwerpen, standpunten en uitkomsten terug, het geeft ook het verloop en de dynamiek van de vergadering weer.

Onze notulist geeft de ‘sprekerswissels’ en onderbrekingen grotendeels weer in het verslag. De gehele vergadering is als het ware via het verslag te volgen.

Deze vorm van verslaglegging wordt vaak ingezet voor het notuleren van besprekingen die het karakter van een dialoog hebben, zoals interviews, hoorzittingen of gesprekken. Daarnaast kiest men vaak voor deze verslagvorm bij vergaderingen waarin verantwoording wordt afgelegd aan aandeelhouders, leden of bewoners met inspraak- of stemrechten.

Op uw verzoek voegen onze notulisten ook een korte actie- en/of besluitenlijst aan het verslag toe.

Meer weten of direct een notulist inhuren?

Neem contact met ons op via 010 789 09 80 of service@notuleerservice.nl.

Of vraag direct vrijblijvend een offerte aan:

Offerte aanvragen