Onze missie

Vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid in verslaglegging.

Notuleerservice Nederland vindt het belangrijk dat de inhoud van waardevolle besprekingen behouden blijft en gedeeld kan worden. Een goed verslag is daarbij onontbeerlijk. Het maakt het besprokene zichtbaar en bevordert het zetten van concrete stappen.

Vanuit dit inzicht verankert Notuleerservice Nederland kennisoverdracht, standpuntbepaling en/of besluitvorming in hoogwaardige verslaglegging. Wij verbinden ons met profit-, non-profit- en overheidsorganisaties die deze overtuiging delen en die zich bewust zijn van de waarde die hun vergaderingen vertegenwoordigen.

Notuleren is een vak

Vakbekwame notulisten zijn professionals die zich de materie van een vergadering snel eigen maken en die de inhoud ervan zorgvuldig en scherp kunnen samenvatten. Zij zijn als onafhankelijke waarnemers in staat het besprokene volledig objectief weer te geven. Bovendien weten zij voor ieder verslag een toon en omvang te kiezen die past bij de vergadersituatie.

Betrouwbare dienstverlening

Notuleerservice Nederland hecht grote waarde aan een professionele systematiek voor informatiebeveiliging, kwaliteitsbewaking en klachtopvolging. Wij zien dit als randvoorwaarde voor goede en betrouwbare dienstverlening. Onze partners moeten er zeker van zijn dat gevoelige informatie in veilige handen is. Bovendien mogen zij geen zorgen hebben over de kwaliteit van de verslaglegging.

Notuleerservice Nederland investeert in optimale dienstverlening door te investeren in zijn medewerkers. Wij bieden hun de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen. Een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau wordt bereikt in een bedrijfscultuur waarbinnen persoonlijk welbevinden, ruimte voor ontplooiing en aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen kernthema’s zijn.