Betrouwbare en vakbekwame notulist

Wilt u een vakbekwame en betrouwbare notulist inhuren? Dan bent u bij Notuleerservice Nederland aan het juiste adres. Net als onze opdrachtgevers zijn wij ons bewust van de waarde die besprekingen vertegenwoordigen.

Onze professionele notulisten zijn in staat de kennis, standpunten en besluiten die tijdens de bespreking naar voren komen, in hoogwaardige verslaglegging te verankeren. Een notulist inhuren via Notuleerservice Nederland verzekert u van een hoogopgeleide professional.

Het notuleren van bijvoorbeeld: raden van besturen, medische tuchtzaken of een Algemene vergadering van Aandeelhouders vraagt immers om een bepaald niveau. Voor een juiste vertaling van hetgeen gezegd is kunt u bij Notuleerservice Nederland een notulist inhuren met hetzelfde niveau als de deelnemers van de vergadering.

Waarom een notulist inhuren?

Notuleren is een vak. Een notulist inhuren via Notuleerservice Nederland betekent dat u een professional in huis hebt die zich de materie van een vergadering snel eigen maakt en de inhoud zorgvuldig en scherp kan samenvatten.

Notulist inhuren

Onze notulisten zijn als onafhankelijke waarnemers in staat het besprokene volledig objectief weer te geven. Bovendien weten zij voor ieder verslag een toon en omvang te kiezen die past bij de vergadersituatie.

Notulist inhuren… betrouwbaar?

In sommige gevallen zijn de notulen bedoeld om een grotere groep mensen te informeren, bijvoorbeeld als het om een Vereniging van Eigenaren of een Algemene vergadering van Aandeelhouders gaat.

In andere gevallen staan de notulen boordevol vertrouwelijke informatie. Uiterste discretie is dan noodzakelijk. Een notulist inhuren betekent dat u een iemand over de vloer hebt die hierop is gescreend. Indien gewenst kan de notulist daarnaast een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Notuleerservice Nederland ondersteunt notulisten en opdrachtgevers bij het borgen van de integriteit. We beschikken over ISO-gecertificeerde werkprocessen die de informatiebeveiliging voor onze opdrachtgevers waarborgen.

Kosten besparen met een notulist

Wij zijn ervan overtuigd dat een notulist inhuren per saldo vaak goedkoper is dan wanneer u het notuleren in eigen beheer houdt.

Het uitwerken van een helder en eenduidig verslag kost meer tijd dan u denkt. Elk vergaderuur vraagt een x-aantal uitwerkuren. Een notulist inhuren zorgt voor veel meer efficiëntie en snelheid dan wanneer een ongeoefende notulist het werk doet. Een notulist inhuren is hierdoor juist goedkoper!

Een snel gemaakte denkfout is dat de kosten van een notulist inhuren vergeleken kunnen worden met het netto-inkomen van een interne medewerker, in plaats van met de loonkosten voor de werkgever. Wij nodigen u uit een reële vergelijking te doen met behulp van onze calculator.

notulist inhuren

Wilt u een notulist inhuren?

Wij selecteren één van onze 120 notulisten voor uw opdracht. Neem contact met ons op via 010 789 09 80 of service@notuleerservice.nl. Of vraag direct een offerte aan:

Notulist inhuren