Onze visie

Professioneel notuleren met eigentijdse middelen.

Notuleerservice Nederland wil zijn positie als marktleider in professioneel notuleren versterken. We streven naar betere toegankelijkheid van notulen door het notuleervak te combineren met moderne informatiedragers. Daarbij maken we gebruik van de kennis van zusterbedrijf NotuBiz.

Notuleerservice Nederland wil aantonen dat het uitbesteden van verslaglegging aan onze professionele notuleerservice kwaliteit toevoegt, terwijl het kosten bespaart.

Onze aandacht voor vakmanschap en kwaliteit is onverminderd groot. Daarom koesteren wij ons landelijk dekkende netwerk van notulisten, waarbinnen unieke kennis van een groot aantal vakgebieden vertegenwoordigd is. We garanderen altijd notulisten met relevante kennis en ervaring te kunnen inzetten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Notuleerservice Nederland wil zijn ISO-certificeringen op het gebied van kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging behouden en waar mogelijk een stap verder gaan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen blijft een belangrijk thema binnen de bedrijfscultuur.

Dit komt onder meer concreet tot uitdrukking in een jaarlijkse sociale actiedag en in scherpe milieudoelstellingen. Door het technisch ondersteunen van papierloze verslaglegging faciliteren we ook onze partners en opdrachtgevers in het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Om het huidige portfolio uit te breiden, zoeken we nieuwe samenwerkingsverbanden met klanten en leveranciers. Notuleerservice Nederland ziet de ondernemende notulist hierbij als een belangrijke strategische partner.