Samenvattend verslag

Een samenvattend verslag is kernachtig en tijdbesparend.

Met een samenvattend verslag legt onze notulist uw bespreking per agendapunt of thema beknopt vast. Niet alleen de feiten en uitkomsten worden vastgelegd, maar eventueel ook de (tegengestelde) visies, standpunten of vertegenwoordigde belangen. De focus ligt bij deze manier van verslaglegging niet op het individu, maar op het besproken onderwerp als geheel.

Deze verslagvorm wordt vaak gekozen als het gaat om vergaderingen van raden en besturen: organen die beleid maken of stem geven aan een belangenpartij. Het verslag biedt inzicht in de argumenten en stellingen die tijdens de bespreking over tafel gaan.

Ook als het karakter van uw bespreking niet door stellingname maar door kennisoverdracht wordt bepaald, zoals bij congressen, symposia of informatiemarkten, kan het van belang zijn dat de lezer de kernzaken van de bespreking nog eens kan nalezen. Het samenvattend verslag is dan een goede keus.

Op uw verzoek kunnen we een korte actie- en/of besluitenlijst toevoegen aan het verslag.

Meer weten of direct een notulist inhuren?

Neem contact met ons op via 010 789 09 80 of service@notuleerservice.nl.
Of vraag direct een offerte aan:

Offerte aanvragen